OVER KBTS

KBTS is de Koninklijke Berchemse Turn- en Sportkring. Zij biedt kinderen, jongeren en volwassenen een recreatief turn- en sportaanbod in de wijk Pulhof. De verschillende afdelingen staan open voor iedereen die voor zijn of haar ontspanning een gezonde inspanning wil leveren. 

Bij KBTS geloven we dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om te kunnen sporten op een recreatief niveau, ongeacht leeftijd, geslacht, nationaliteit, beperking, .... Dit streven wij na door: 

      > jong en dynamisch van geest te zijn, zelf na onze 130 jaar aan ervaring;

     > iedereen, ongeacht herkomst, huidskleur, nationaliteit, taal of geloof welkom te heten in onze                 vereniging waar Nederlands de voertaal is;

      > discipline, stiptheid, fair-play en correcte omgangsvormen als leidraad te hanteren;

      > haar vele trouwe lesgevers de vrijheid en het vertrouwen geven om hun trainingen zelf vorm te           geven;

       > de verschillende afdelingen van KBTS open te stellen voor iedereen die voor zijn of haar                        ontspanning een gezonde inspanning wil leveren; 

      > een jaarlijks sportkamp voor de jeugd te organiseren.